Surfverbod achterop de plas

Vogelgebied 1Zoals de meeste surfers inmiddels wel weten is er een surfverbod tussen 1 oktober en 1 april op het achterste deel van de surfplas. Onze surfplas is namelijk deel van Natura 2000: een aaneenschakeling van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden krijgen kwetsbare dieren en leefgebieden extra bescherming. Daarnaast zijn ze ook bedoeld om de biodiversiteit in stand te houden. Dat lukt aardig, want af en toe zie je zelfs een oude deur surfer op de surfplas (en die zijn heel zeldzaam). Met de aanwijzing van de oevers en plas Broekvelden/ Vettenbroek tot Natura 2000-gebied valt dit gebied onder de Natuurbeschermingswet.

Voor ons betekent dus dit dat van 1 oktober tot 1 april het achterste gedeelte van de surfplas even geen surfwater is, maar een rustgebied voor bv smienten. Er liggen een aantal boeien in het water op de denkbeeldige lijn door de plas om je hier extra op te attenderen. 

We willen je vragen om het rustgebied van de smienten in ieder geval te respecteren en niet in het gemarkeerde deel van de plas te surfen.